2. Juli 2016

Das Team

 

Daniel Albrecht, Fachreferent

E-Mail: daniel.albrecht@gesundheit-nds.de

Telefon: 0421 / 30 17 68 – 71

 

Tatjana Paeck, Fachreferentin

E-Mail: tatjana.paeck@gesundheit-nds.de

Telefon: 0421 / 79 08 73 – 02

 

Nicole Tempel, Fachreferentin

E-Mail: nicole.tempel@gesundheit-nds.de

Telefon: 0421 / 79 08 73 – 01

 

Berit Warrelmann, Fachreferentin

E-Mail:  berit.warrelmann@gesundheit-nds.de

Telefon: 0421 / 79 08 73 – 03

 

Janissa Altona, studentische Mitarbeiterin

E-Mail: janissa.altona@gesundheit-nds.de

 

Anne Borgmann, studentische Mitarbeiterin

E-Mail: anne.borgmann@gesundheit-nds.de

 

Johanna Friedemann, studentische Mitarbeiterin

E-Mail: johanna.friedemann@gesundheit-nds.de

 

Nike Frey, Praktikantin

E-Mail: nike.frey@gesundheit-nds.de